menu


Za kulisou

Kurátor: Rado Ištok

27.3.2020 – 31.3.2021 / Galerie moderního umění / Hradec Králové /


Tlačová správa
Press release


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk
Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky www.mkcr.cz

Intervence Za kulisou umělce Dalibora Bači sestává ze tří částí: fyzické architektury, tedy
komory zaklesnuté do vstupní haly Galerie moderního umění (GMU), performativních pobytů
umělce v této komoře a fotografických tisků na oknech vstupní haly. V průběhu uplynulých devíti
měsíců strávil umělec v tmavé a zvukově izolované komoře, vybavené pouze lůžkem a sociálním
zařízením, čtyři týdenní pobyty oproštěn od konzumace jídla jakož i zpráv z vnějšího světa včetně
lidského kontaktu, médií a sociálních sítí. Tyto fyzicky i duševně náročné pobyty vedly k řadě
zkušeností a prozření, které bude umělec nadále zpracovávat nad rámec výstavy. Jejich prvním
výstupem je nenápadné překrytí oken haly fotografickými tisky reprodukujícími skutečný výhled z
těchto oken.

Za kulisou 1 Za kulisou 2 Za kulisou 3 Za kulisou 4 Za kulisou 5 Za kulisou 6 Za kulisou 7