menu


Tlačová správa

OTVORENÝ LIST VYZÝVA LIVIU KLAUSOVÚ K SPOJENECTVU

(Bratislava, 17. júla 2014) Inicátori akcie Osobný postoj, ktorá reagovala na neadekvátny
postup veľvyslanectva ČR na Slovensku v súvislosti s vystavením diela výtvarníka Dalibora
Baču na výstave Privátny nacionalizmus v Košiciach, vyzývajú vo svojom otvorenom liste
veľvyslankyňu Liviu Klausovú k spojenectvu. Žiadajú ju, aby na základe verejne
predložených podkladov prehodnotila svoje stanovisko a podporila ich v snahe presvedčiť
Ministerstvo kultúry SR a Úrad vlády SR o navrátení prisľúbenej podpory organizátorovi
výstavy.

„Vážená pani veľvyslankyňa, dielo Dalibora Baču nie je 'na zem položena česká vlajka místo
rohožky', ako opakovane uvádzate vo svojej odpovedi, v ktorej zároveň odmietate našu žiadosť o
osobné stretnutie. Chceme Vás aj touto cestou uistiť, že Dalibor Bača vystavil československú
zástavu, ktorá materiálne a fakticky pochádza spred roka 1993 a spôsob akým ju inštaloval v
žiadnom prípade návštevníka nenavádzal, aby po nej prešiel.“
- píše sa hneď v úvode otvoreného
listu, ktorý je adresovaný veľvyslankyni Českej republiky na Slovensku Ing. Livii Klausovej, CSc.,
ktorá zaslala dňa 18. apríla 2014 hromadnú sťažnosť inštitúciám, ktoré mali realizáciu košickej
výstavy Privátny nacionalizmus finančne podporiť.

Na základe protestného listu L. Klausovej následne Úrad vlády SR a tiež Ministerstvo kultúry
SR revidovali svoje podporné stanoviská a spätne odňali dotácie
určené na spolufinancovanie
slovenskej účasti na medzinárodnom výstavnom projekte Privátny nacionalizmus.

Vo svojom otvorenom liste Bačovi podporovatelia veľvyslankyňu upozorňujú, že došlo k zjavnému
poškodeniu organizátora výstavy a okrem toho poukazujú na množstvo podporujúcich organizácií
a jednotlivcov, ktorý s konaním Úradu vlády SR a Ministerstva kultúry SR vyjadrili verejný
nesúhlas. „Protestovať proti domnelej ujme je jedna vec, druhá vec je poškodiť organizátora
spôsobom, ktorý môže byť verejnosťou vnímaný ako akt cenzúry realizovaný z mocenskej pozície
politickej a ekonomickej nadvlády.“

Autori listu sa tiež domnievajú, že je stále možné situáciu zvrátiť a nebránia sa diskusii o vhodnosti
konkrétneho umeleckého činu. Považujú ale za nešťastné, ak sa na základe neúplných či nepresných
informácii vykonávajú kroky, ktoré majú negatívny dopad nielen na konkrétnu kultúrnu udalosť, ale
v dôsledku tiež na celú kultúru a demokratickú spoločnosť. V závere listu píšu:

„Pani veľvyslankyňa, azda sa spoločne zhodneme na tom, že veľkorysosť je cnosť, o ktorú stojí
za to usilovať. Vyzývame Vás preto, aby ste sa aj napriek svojmu odlišnému názoru stali našim
spojencom, ktorý si uvedomuje vážnosť situácie. Vieme, že k nedorozumeniam môže dôjsť, ale
sme presvedčení, že je povinnosťou nás všetkých usilovať o to, aby nedorozumenia neviedli
k nespravodlivosti a bezpráviu.“


Celé znenie otvoreného listu

Otvoreny list L. Klausovej - Osobny postoj, 16. 7. 2014 DOC
Otvoreny list L. Klausovej - Osobny postoj, 16. 7. 2014 PDF


Jiří Ptáček - Blogspot - Vyzývame Vás, aby ste sa stali našim spojencom, pani Klausová