menu

.........................................................................................

OFF2 BIENNALE

28. 5. 2015, Veletržní palác, Národní galerie v Praze

.........................................................................................

TZ_OFF2 BIENNALE_cz
TZ_OFF2 BIENNALE_eng
.............................................................................................

„REDO“

Dalibor Juhász

Inklinácia orbanovského Maďarska k putinovskému Rusku stojí na nacionalistických a antidemokratických princípoch. Maďarská vlajka z vystrihnutou dierou sa stala symbolom maďarského povstania proti okupácii a útlaku v roku 1956.
S dierou na vlajke odkazujem na rok 1956 a na to, ako sa Maďari dokázali vzoprieť voči útlaku a postupnej sovietizácii spoločnosti. Vo svetle tejto histórie dochádza k opätovnému „čisteniu“ vlajky od štátnych symbolov, ale skôr než minulosť nás dnes zasahuje spolupráca Ruska s Maďarskom a ich prihlásenie sa k nacionalistickým východiskám.
Moje meno Dalibor Bača som preložil do maďarčiny ako Dalibor Juhász. Chcem tak vyjadriť moje stotožnenie sa s ním v tejto veci.

„REDO“ v Ai vykonať znova.

...........................................................................................

1 2 3 4 5