menu


Rýchlosťou asfaltu a nebezpečím skla

1.10. 2016 - 31.12. 2016 - Divus / Perla, Vrané nad Vltavou


VAROVANIE
Rýchlosťou asfaltu a nebezpečím skla hrozia v priestore nepredvídateľné objekty sochára posadnutého národnými symbolmi.
Citovou zakorenenosťou a prostoduchosťou ohrozujú národné symboly odvážny záujem o vlastnú históriu.
Úpornosťou a zaťatosťou hrozí autorova posadnutosť symbolmi ako ťažiskami národnej nevraživosti k cudziemu.
Materiál, obsah a úmysel sa tu spriahli proti intelektuálnej lenivosti, citovej pohodlnosti a ideálom slabosti.

WARNING
There are unpredictable objects by a sculptor obsessed with national symbols threatening with the speed of asphalt and the danger of glass.
Emotionally rooted and naive, the national symbols pose a threat to a bold interest in one’s own history.
The author’s obsession with symbols as the core of national enmity towards the Other threaten with obstinacy and tenacity.
Material, content and intention here ganged up against intellectual laziness, emotional indolence and the ideal of weakness.

Palo Fabuš


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
www.fpu.sk

DIVUS / PERLA DEFINITÍVNE NEDOKONČENÉ OZVENA OZVENA VLATAVA