menu


Akú sochu do mesta?

Október 2006 Bratislava, Staré mesto


Dotazník predná strana
Dotazník zadná strana

https://www.youtube.com/watch?v=Dpkw8YASlvU


Iniciatíva Akú sochu do mesta? bola vyjadrením kritického názoru mladej
generácie umelcov, teoretikov a konzumentov umenia k zahlcovaniu verejného priestoru
produkciou turistických atrakcií a gýčov. V bratislavskom Starom Meste sme zorganizovali
diskusný pochod, kde svoj názor na túto tému mohla prejaviť široká verejnosť. Účastníci sa
vyjadrili k jednotlivým sochám prostredníctvom otázok sformulovaných v dotazníku. Na
stretnutí s bratislavským primátorom Andrejom Ďurkovským sme deklarovali svoje stanovisko k
verejnému priestoru Bratislavy. Na našu výzvu piatim slovenským veľkým mestám (Bratislava,
Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trenčín, Žilina) oficiálnym listom odpovedal primátor Prešova a
Útvar architektúry a stratégie MsÚ Trenčín.

1 2 3 4 5 6