menu


CZ_SK_HU_D_PL

21.2.2014 - 15.3.2014, Divus Gallery, Praha

27.3.2014 - 30.4.2014, Kunsthalle, Košice


https://www.youtube.com/watch?v=Y5fWLqUelK4

Vyjadrenie kurátorov výstavy Privátny nacionalizmus Košice

Výber umelcov pre výstavu bol podmienený prepojením tvorby jednotlivých umelcov s
témou výstavy. Dalibor Bača je jedným zo skupiny umelcov, zaoberajúcich sa témou
nacionalizmu z pohľadu Slováka žijúceho a tvoriaceho, striedavo v Čechách a na Slovensku, a
teda vnímajúceho oba národy a ich vzťah intenzívne. Svojim dielom na výstave, predstavujúce
historickú vlajku Československa, ktorá od roku 1993 už neplní svoju funkciu a nevlaje na
stožiari ale leží na zemi ako historický artefakt, ponúka divákom možnosť pri vstupe do budovy
konfrontovať sa s históriou Československa a teda aj s históriou oboch štátov. Nechal divákov
vybrať si a prejaviť svoj názor či vzťah a vlajku obísť alebo bez povšimnutia prejsť do výstavných
priestorov, kde viac než 60 výtvarných diel prezentuje privátne chápanie témy nacionalizmu.
Dielo bolo prezentované aj na prvej z radu výstav k projektu Privátny nacionalizmus, na výstave
vo výstavnom priestore spoločnosti Divus v Prahe.
Ilona Németh, József R. Juhász, Michal Štofa

Vyjadrenie autora diela

Na tému vlajky, či vlasti tento, či minulý rok prebehlo viacero kultúrnych aktivít nezávisle na sebe
napr. v tvorbe umelca Tomáša Rafa a jeho „česko-rómskej vlajky“. Ďalej moja vlajka „Hľadanie
českého vlastenca pod československou vlajkou“, DOX „Kde domov múj?“, Pavel Karous
„pamätník obetiam českej transformácie“. Všetky projekty, ktoré som vymenoval žiaľ
neposkytli informáciu ako sa spoločnosť - jedinec vlastne stavia k svojej či cudzej vlajke. Aký
máme vzťah k vlajkám? Jediní o kom vieme, že vlajku užívajú ako štít, či baranidlo, sú
extrémisti naprieč celou strednou Európou. A čo nevyvesenie Európskej vlajky Václavom
Klausom na Pražskom hrade a naopak jej vyvesenie Milošom Zemanom. Aké sú to signály pre
verejnosť?
Každý štát má nejakým spôsobom ošetrené správanie sa k štátnym symbolom. Taktiež ale
vieme, že každý z nás pociťuje k tomuto symbolu vnútorný postoj, žiaľ nám nie je veľmi známy
a dovolím si tvrdiť, že je dôležitejší ako úradná ochrana symbolov.
Táto inštalácia je realizovaná pre stredoeurópsky región. Jedná sa o získanie spätnej reflexie v
tom akým spôsobom sa správame k vlajkám. Prioritne nás Čechov a Slovákov, nakoľko to je
československá vlajka /historická československá vlajka/. Ako sa k nej stavajú ostatní občania
v širšom regióne. Nakoľko ma stanovisko jednotlivca zaujíma, vytvoril som z československej
vlajky „prekážku“. Prekážka /samozrejme aj symbolicky/ je vlajka položená na zemi za
vstupom do galérie/ Divus, Kunsthalle či inej inštitúcie/. Návštevník galérie je postavený do
situácie, kedy je nútený vyhodnotiť aktuálny stav. Každý z nás má zakódovaný inštinkt ako sa
správať k vlajke, či štátnym symbolom a to ho určite navedie ako vyhodnotí aktuálny stav.
Každý z nás v Prahe, Košiciach, či v širšom stredoeurópskom regióne vníma československú
vlajku zo svojho zorného uhlu. Čo sa deje s vlajkou, ktorú nainštalujeme mimo náš bežný
región? Stáva sa len dekoratívnym prvkom na zemi galérie bez znalosti širších súvislosti?
Návštevník má možnosť obísť vlajku, či na ňu vstúpiť. Nikto ho nenabáda, aby na ňu vstúpil.
Prioritne ide o jeho postoj, ktorý komunikuje do priestorov galérie.
K československej vlajke majú prioritný vzťah Česi a Slováci. Česi a Slováci prežili dôležité
spoločné obdobie, ktoré spolu formovali. Užívaním československej vlajky Českou republikou si
Česká republika privlastnila spoločný historický vizuál. Je správne si privlastniť historickú vizuálnu
identitu, ktorá bola spoločne zdieľaná?
Dalibor Bača


SME - Umenie nech súdia dejiny, nie papaláši
SME - Pošliapanú českú vlajku od umelca preveruje prokuratúra
ARTALK - Protištátne umenie za štátne peniaze
RESPEKT- Potřeba romantismu
SME - Pošliapaná česká vlajka ako pasca na politikov
ARTALK - O Bačově vlajce a současném umění
A2larm - Klausová si po vlajce šlapat nenechá
ARTALK - Škodlivosť privátneho nacionalizmu
SME - Vlajkou na zemi urazil Čechov aj Slovákov. Je to problém za štátne?
FLASH ART - Privátny nacionalizmus
ART ANTIQUES - Nacionalizmus
SME - Kto sme my a kto sú tí druhí
PRAVDA - Po českej vlajke sa už šliapať nebude
ECHO24-Pošlapaná vlajka? Je to trest za její krádež, brání se umělec
ECHO24-Česká vlajka jako rohožka. Utřete si boty, radí průvodci výstavy
SME - Pozrite si Privátny nacionalizmus v košickej Kunsthalle


Košice 1 Košice 2 Košice 3 Košice 4 Praha 1 Praha 2 Praha 3