menu


To nie je Svätopluk, to je (len) zlá socha!

September 2010, Bratislavský hrad

www.verejnypodstavec.com


Otvorený list


SME - Sulík chce Svätopluka iba prerobiť
SME - Svätopluk ostáva

To nie je Svätopluk, to je (len) zlá socha! je pokojný protest organizovaný
OZ Verejný podstavec a výtvarníkom Antonom Čiernym. Je verejným vyjadrením vôle
umeleckej obce odstrániť sochu Svätopluka od normalizačného sochára Jána Kulicha z areálu
Bratislavského hradu.
Naďalej sme svedkami, že niektorí zástancovia sochy Svätopluka sa snažia verejnosti nanútiť
pocit, že jej odstránením, alebo premiestnením, odstránime aj túto postavu z našej histórie,
ba dokonca, že všetci čo chcú túto sochu premiestniť, sú proti veľkomoravskej histórii apod.
Tento nezmyselný guláš propagandy zastiera jeden základný fakt, že socha Svätopluka je
symbolom veľmi zlého umenia, že je to jednoducho zlá socha. Nevidíme dôvod, aby sme si aj
po dvadsiatich rokoch od Nežnej revolúcie museli interpretovať svoju vlastnú históriu cez
totalitnú estetiku, cez videnie človeka, ktorý bol úzko spojený s normalizáciou a ideologicky
strážil pohyb na našej umeleckej scéne. Socha Svätopluka je pre nás víťazstvom normalizácie,
je jej vygradovaním a potvrdením, je dokladom toho, že ako spoločnosť o sebe málo
uvažujeme.
Odmietame takto kontaminované „pútne miesto“ na Bratislavskom hrade, ktoré nám darovala
predchádzajúca vláda. Odmietame umenie, ktoré poslúžilo v kampani jednej politickej strany.
Odmietame umenie, ktoré má reprezentovať takto nezmyselne a absurdne naše dejiny.

Protest nadväzuje na iniciatívu Antikulich I (2010), ktorá sa konala v deň odhalenia sochy a
odvoláva sa taktiež na Otvorený list výtvarnej a umenovednej obce adresovaný členom OZ
Svätopluk.

1 2 3 4 5 6