menu

.........................................................................................................

Den Evropy CZ_SK_HU_D_PL

8.5.2015, Bukurešť

.........................................................................................................

"Aký máme vzťah k vlajkám? Jediní o kom vieme, že vlajku užívajú ako štít, či baranidlo, sú extrémisti naprieč celou strednou Európou", vysvětluje autor projektu CZ_SK_HU_D_PL Dalibor Bača.

Den Evropy je svátek, který si klade za cíl podporovat evropskou integraci a poukázat na jednotu Evropanů. Před pouhými 22 lety se rozpadlo poklidné soužití Čechů a Slováků, kteří dnes paradoxně společně slaví znovu objevenou integritu, v rámci širšího celku.
Na zemi položený objekt, kterému se buď vyhneme, nebo máme možnost na něj vstoupit, není symbol České republiky, ale vlajka Republiky československé, svazku, jehož název se několikrát změnil a který se po různých peripetiích sametově rozpadl k 31. prosinci 1992.
Je obecně známo, že akt separace probíhá na nacionalistickém pozadí. Nedávné průzkumy potvrzují, že u lidí se základním vzděláním převažuje přesvědčení, že rozpad Československa byl špatným krokem a s postupně zvyšujícím se vzděláním přibývá kladné hodnocení. Jednoduchá rovnice nám tedy znázorňuje, že český nacionalismus není otázkou chudých a nevzdělaných, tak jak se to obvykle prezentuje, ale problémem vzdělané populace, tedy zastupitelů střední vrstvy.
Vlajka se shodnými atributy se stala na základě zákona ze dne 17. prosince 1992 českou vlajkou, ačkoliv Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky z roku 1992 používání symbolů Československa nástupnickými státy zakazuje. Češi obelstili Slováky a přivlastnili si tím i větší část společné historie, tedy i větší příběh.1

- František Zachoval, ředitel Českého centra v Bukurešti, kurátor výstavy


1 Z těchto důvodů není současná Česká republika mladým státem jako Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko nebo Ukrajina, ale skrze svousymbolickou metanaraci vytváří nerozdělitelný odkaz k minulému.

........................................................................................................

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14,5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27